Schippersinternaat Koningin Juliana

Welkom op de site van internaat Koningin Juliana! Ons internaat bevindt zich in Terneuzen. Terneuzen is een stad in de provincie Zeeland in de gelijknamige gemeente Terneuzen, waarvan het de hoofdplaats is.
Terneuzen vervult een centrumfunctie in Zeeuws-Vlaanderen; er is bijvoorbeeld een relatief groot streekziekenhuis, theater, (overdekte) zwembaden, skihal en een bioscoop.
De Haven van Zeeland, waartoe zowel de haven van Terneuzen als van Vlissingen behoort, worden gezien als de derde haven van Nederland na Rotterdam en Amsterdam.

Terneuzen kent zo'n 25.000 inwoners. Er zijn twee voortgezet onderwijs scholen en verschillende basisscholen. Er is ook speciaal onderwijs in Terneuzen, voor zowel basisschoolkinderen als leerlingen van het voorgezet onderwijs.

Terneuzen bevindt zich op een afstand van 35 kilometer van Gent, en 120 kilometer van Rotterdam.

Begeleide Kamer Bewoning

Onze kinderen zitten verdeeld over twee horizontale groepen, een groep met kinderen in de basisschoolleeftijd en een groep met kinderen uit het voortgezet onderwijs. Binnen deze tweede groep, is tevens een BKB gevormd, voor de vier oudsten. Zij worden getraind op hun zelfstandigheid. Dit betekent zelf boodschappen doen, zelf koken, zelf poetsen, enz. Uiteraard onder begeleiding en toezicht van de groepsleiding.


Nieuwsbrief december 2014

klik hieronder voor de laatste versie!
Internaat6.pdf

Vergadering oudercommissie

Zondag 2 oktober 2016 vindt de eerste oudercommissievergadering van dit schooljaar plaats. Aanvang 18.30 uur.

Herfstvakantie

Het internaat is wegens de herfstvakantie gesloten vanaf vrijdagavond 21 oktober tot zondag 30 oktober.